Selbstanzeige

Nowe reguły dla osób, które same się zaanonsują

Od 01.01.2015 obowiązują nowe reguły dla osób, które same zgłoszą fakt uchylania się od płacenia podatku w urzędzie skarbowym. Czyn ten pozostaje bez konsekwencji prawnych, kiedy kwota, którą podatnik ukrył przed fiskusem nie przekracza 25.000 €.
Przy zadłużeniu przekraczającym tą kwotę, odchodzi się od ścigania dłużnika pod warunkiem, że dokona on odpowiedniej dopłaty, przy sumie większej od 25.000€ – 10%, powyżej 100 000€ – -15% a w przypadku zaległości powyżej miliona Euro – 20%. Ponadto okres, po którym sprawa ulega przedawnieniu wydłuża się na 10 lat.

Amazon Polen

Amazon utworzony w Polsce skład towarów ma konsekwencje dla niemieckich partnerów handlowych

W roku 2014 utworzył Amazon, jeden z największych handlarzy online, trzy centra dystrybucyjne w Polsce. Urzeczywistniła się z tym faktem, już w 2013 zapowiedziana zmiana w zarządzaniu transportem firmy i magazynowaniu towarów. Dla partnerów niemieckich sytuacja ta powiązana jest ze znaczącymi zmianami. Z tego względu opracowała polska AHK kilka ważnych informacji.
Do tej pory posiadała Amazon w Europie 27 centrali, które znajdowały sie w Niemczech, Hiszpani, Angli i Francji. Znajdujące się w Polsce zentrale mają powierzchnię około 100 000 m² każda , co odpowiada wielkością 13 boisk do piłki nożnej, są pierwszą inwestycją tego koncernu w Europie środkowej i mają opinie najnowocześniejszych na świecie. Zaopatrywani będą w przeważającej ilości klienci z Niemczech. Firmy, które współpracują z Amazon i mają zamiar składować swoje towary w magazynach, znajdujących się w Polsce, muszą wziąć pod uwagę, że mogą nastąpić zmiany w ich opodatkowaniu.
Transfer towarów z magazynu Amazon w Niemczech do Polski na czas nieokreślony, stanowi z punktu widzenia prawa podatkowego wewnątrzwspólnotową dostawę, tzn.przemieszczanie towarów w ramach przedsiębiorstwa do innego państwa członkowskiego. Niestety uproszczone reguły dla magazynów konsygnacyjnych (depozytowych) nie znajdują tutaj zastosowania. Dla niemieckiego dostawcy, który zamierza dostarczać towary do magazynu Amazon w Polsce, oznacza to, że musi on jeszcze przed rozpoczęciem działalności, złożyć wniosek o nadanie polskiego numeru identyfikacji podatkowej ,tzw.VAT EU a także zarejestrować swoją działalność. Czynności tych musi każdy dostawca dokonać we własnym zakresie, pomocą służy tutaj polska AHK.
Za sprzedaż towarów z magazynu Amazon w Polsce muszą być wystawiane rachunki, na których wykazana jest aktualnie obowiązującą w tym kraju stopą procentową podatku od sprzedaży. Naliczony podatek należy zadeklarować i odprowadzić do polskiego urzędu skarbowego.