Selbstanzeige

Nowe reguły dla osób, które same się zaanonsują

Od 01.01.2015 obowiązują nowe reguły dla osób, które same zgłoszą fakt uchylania się od płacenia podatku w urzędzie skarbowym. Czyn ten pozostaje bez konsekwencji prawnych, kiedy kwota, którą podatnik ukrył przed fiskusem nie przekracza 25.000 €.
Przy zadłużeniu przekraczającym tą kwotę, odchodzi się od ścigania dłużnika pod warunkiem, że dokona on odpowiedniej dopłaty, przy sumie większej od 25.000€ – 10%, powyżej 100 000€ – -15% a w przypadku zaległości powyżej miliona Euro – 20%. Ponadto okres, po którym sprawa ulega przedawnieniu wydłuża się na 10 lat.